Beste klanten, wij blijven bereikbaar en beschikbaar! Sinds maandag 16 maart werkt een deel van onze medewerkers van thuis uit. De overige collega’s werken vanop kantoor te Zaventem met inachtneming van de Corona richtlijnen. Dat is uiteraard voor iedereen even wennen. Wij streven ernaar om u hetzelfde serviceniveau te blijven geven en onze commerciële en logistieke activiteiten zo goed als mogelijk na te komen!

phone icon  +32 (0)2/720 49 16     

email icon  info@bintz.be
email icon Log in

Privacy Policy

Voor deze site is een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle persoonsgegevens die u aan Bintz technics bezorgt u op uw verzoek medegedeeld en, indien u het wenst, gecorrigeerd. Wij zullen de gegevens die u aan ons bezorgd niet zonder uw voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen tenzij wij hiervoor door een wettelijke bepaling zijn verplicht of tenzij dit nodig is om een door u bestelde handeling uit te voeren (bijvoorbeeld bestelling van een product). De gegevens die u aan Bintz technics bezorgt, zijn beveiligd.

Uw gegevens worden enkel aangewend voor intern gebruik en voor doeleinden waarom u zelf vraagt. Ze kunnen ook gebruikt worden voor commerciële doeleinden binnen de opzet van deze site zoals direct marketing. U kan ten alle tijde en zonder opgave van reden vragen om uw gegevens te schrappen uit ons bestand.

Als u onze website bezoekt, hebt u toegang tot informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren gebruiken wij "cookies" om uw bezoek bij te houden. Deze cookies registreren het IP-adres (internetadres) van uw computer. Deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit. U blijft dus anoniem tenzij u uit eigen beweging uw identiteit kenbaar maakt, bijvoorbeeld in de aanvraag om documentatie of een offerte te ontvangen.
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw handelingen op deze site worden erin vastgelegd. Een cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.
De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, zullen waarschijnlijk geen toegang krijgen tot dergelijke webpagina's.)

Vragen ?

Als u vindt dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid, gelieve ons dan te contacteren:

Bintz technics  NV

Brixtonlaan 23
B-1930   Zaventem
Tel  : 02/720.49.16
Fax : 02/720.37.50  
info@bintz.be